FASTIGHETSFÖRVALTNING

Premea Fastighetsförvaltning

- Ett ungt företag med stor erfarenhet.

Vi tillhandahåller teknisk- och kommersiell förvaltning (underhållsplanering, felanmälan, upphandling, styrning av fastighetsdrift, kontraktsförvaltning, hyresgästrelationer, projektledning etc.) samt Tillsyn och skötsel (felavhjälpande underhåll, drift, service, trädgårdsunderhåll etc.)

 

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för era fastigheter.

Kontakta oss